Appendix A. Measurements of reproductive traits in Alpine marmot (Marmota marmota).

Measurements of reproductive traits in Alpine marmot (Marmota marmota).